Energielabels

Energielabels

Van de Weerd Energielabels is Nederlands eerste in energielabels gespecialiseerde en voor toekenning gecertificeerde organisatie, met alle kennis in huis voor het toekennen, en af- en aanmelden van Energielabels voor horecabedrijfspanden en regulier bedrijfsmatig vastgoed.

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport of er een definitief energielabel aanwezig is bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw gebouw (of het nu een woning betreft of bedrijfspand). Indien deze niet aanwezig is kan dit leiden tot onaangename boetes oplopend tot ruim € 20.000,–.

Nog te weinig horecaondernemers zijn op de hoogte van de regeling en bijbehorende specifieke details. Wist u bijvoorbeeld dat er een verplichting geldt voor horecabedrijven groter dan 250m2, om (indien er een label is) het energielabel zichtbaar op te hangen voor het publiek?

De diverse maatregelen zijn gebaseerd op de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

Verschil energielabels woningen en bedrijfspanden? Geen waarschuwing vooraf bij utiliteitsbouw!
Woningeigenaren die hun woning zonder label hebben verkocht, ontvangen eerst nog een waarschuwingsbrief om alsnog een energielabel te registreren. De eigenaren van utiliteitsgebouwen daarentegen ontvangen geen waarschuwingsbrief.

Reden te meer om zo snel mogelijk een energielabel aan te vragen.

Goed om te weten
Het door ons opgestelde energielabel bevat alle informatie over de isolatie van dak, muren, ramen en vloeren. Ook geeft het aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het label geeft bovendien inzicht in mogelijkheden om de energieprestatie van een gebouw nog verder te verbeteren.

Contact en meer informatie
Dus om binnenkort al te beginnen met het besparen van energie – en boetes te voorkomen – neem spoedig contact op met de professionele adviseurs van Van de Weerd Energielabels. Of neem direct contact op via: energielabels@vdweerd.nl of telefonisch via: 030 2345080