Taxaties

Taxaties 

Of het nu gaat om verkoop, aankoop, verhuur, inhuur of financiering; een goed onderbouwd taxatierapport is een absolute voorwaarde voor een succesvolle transactie of een solide bedrijfseconomische beslissing.

Om de exacte waarde van (een onderdeel* van) een horecabedrijf vast te stellen is het noodzakelijk inzicht te hebben in een groot aantal factoren die van invloed zijn op de waarde. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de onderneming, het bedrijfsconcept, de bouwkundige situatie, de marktsituatie en financiële gegevens van de onderneming.

* Zoals taxatie marktwaarde onroerende zaak, bedrijfsexploitatie, erfpacht en opstal, voor en na verbouwing, markthuur en gecorrigeerde vervangingswaarde.

Maar hoe bepaal je nu exact de waarde van een (on)roerende zaak? Hoe onderscheid je een luchtkasteel van een solide business? En waarin zit het verschil tussen een matige bedrijfsvoering en een strak geleide onderneming? Als marktleider in het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed geven we u graag antwoord op deze en andere taxatievragen.

Diensten
Voor het taxeren van onroerende zaken (pand en markthuur) tot roerende zaken (als inventaris en goodwill) zijn we u van dienst met:

– Onroerende zaak taxaties
Taxatie marktwaarde horecabedrijfspanden
Taxatie voor en na verbouwing
Taxatie in verhuurde staat
Taxatie percelen grond op basis van gecorrigeerde vervangingswaarde
Gedwongen onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
Opinie executiewaarde bij eigen gebruik

– Bedrijfsexploitatie taxaties
Taxatie marktwaarde bedrijfsexploitatie
Taxatie marktwaarde bedrijfsinventaris
Taxatie marktwaarde goodwill

– Markthuur taxaties
Taxatie economische markthuur
Taxatie huurwaarde conform artikel 7:303 BW

Energielabels
Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport of er een definitief energielabel aanwezig is bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw gebouw (of het nu een woning betreft of bedrijfspand). Indien deze niet aanwezig is kan dit leiden tot onaangename boetes oplopend tot ruim € 20.000,–. Nog te weinig horecaondernemers zijn op de hoogte van de regeling en bijbehorende specifieke details. Lees meer hierover op onze pagina over Energielabels 

Contact
Heeft u vragen, interesse of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met onze afdeling Taxatie via: taxaties@vdweerd.nl of bel naar 030 2345080