Of het nu gaat om verkoop, aankoop, verhuur, inhuur of financiering; een goed onderbouwd taxatierapport is een absolute voorwaarde voor een succesvolle transactie of een solide bedrijfseconomische beslissing.

Om de exacte waarde van (een onderdeel* van) een horecabedrijf vast te stellen is het noodzakelijk inzicht te hebben in een groot aantal factoren die van invloed zijn op de waarde. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de onderneming, het bedrijfsconcept, de bouwkundige situatie, de marktsituatie en financiële gegevens van de onderneming.

* Zoals taxatie marktwaarde onroerende zaak, bedrijfsexploitatie, erfpacht en opstal, voor en na verbouwing, markthuur en gecorrigeerde vervangingswaarde.

Maar hoe bepaal je nu exact de waarde van een (on)roerende zaak? Hoe onderscheid je een luchtkasteel van een solide business? En waarin zit het verschil tussen een matige bedrijfsvoering en een strak geleide onderneming? Als marktleider in het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed geven we u graag antwoord op deze en andere taxatievragen.

Voor het taxeren van onroerende zaken (pand en markthuur) tot roerende zaken (als inventaris en goodwill) zijn we u van dienst met:

– Onroerende zaak taxaties

Taxatie marktwaarde horecabedrijfspanden
Taxatie voor en na verbouwing
Taxatie in verhuurde staat
Taxatie percelen grond op basis van gecorrigeerde vervangingswaarde
Gedwongen onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
Opinie executiewaarde bij eigen gebruik

– Bedrijfsexploitatie taxaties

Taxatie marktwaarde bedrijfsexploitatie
Taxatie marktwaarde bedrijfsinventaris
Taxatie marktwaarde goodwill

– Markthuur taxaties

Taxatie economische markthuur
Taxatie huurwaarde conform artikel 7:303 BW